Đảm bảo chất lượng

Đảm bảo chất lượng


  • Đảm bảo chất lượng là giá trị cốt lõi toàn cầu của Fullwei.

    Chính sách chất lượng sản phẩm của chúng tôi là làm đáp ứng và phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

    Mục tiêu của Fullwei là cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, không có sản phẩm lỗi và giao hàng kịp thời.

    Chính sách chất lượng  sản phẩm của Fullwei là sử dụng lý thuyết TQM để quản lý hệ thống chất lượng từ quá trình phát triển dự án, thiết kế, gia công, sản xuất và đóng gói.


    Các sản phẩm do Fullwei Việt Nam sản xuất được chứng nhận IATF 16949 và năm 2017 được Honda Việt Nam trao tặng giải “93K Best Activity For 4W Sustainability Award”.